HR praxe ve Sanica

HR oddělení Sanica se snaží aplikovat poznatky lidských zdrojů a klade důraz na chytrá řešení a předkládání kvalifikovaných služeb společně se všemi našemi zaměstnanci. Snažíme se cílit na výkonnost a efektivitu.

Volné pozice zaměstnání v naší skupině inzerujeme na stránkách Kariyer Net a žádosti uchazečů přijímáme přes Kariyer Net v souladu s podmínkami KVKK.

Při začlenění nových pracovníků do společnosti zveme na pohovory kandidáty, kteří disponují dovednostmi a zkušenostmi v oboru, kteří budou svými schopnosti dobře reprezentovat naší skupinu, kteří přináší přidanou hodnotu, jsou vzdělání, odpovědní a týmovým hráčem.

Realizujeme skupinové pohovory za účasti zástupců všech úrovní vedení, case studies, prezentace, pohovory v angličtině a přezkoumání referencí.

Kandidáti, kteří kladně dokončí proces náboru do zaměstnání se po fázi výběru stávají součástí rodiny Sanica.

Kandidáti, kteří se stanou součástí rodiny Sanica, prochází orientačním programem, který obsahuje i představené celé skupiny Sanica.

Řízení kariéry

Dle politiky naší skupiny maji možnost kariérního vzestupu až na ta nejvyšší místa v rámci Sanica ti zaměstnanci, kteří neustále zvyšují svou výkonnost, vytváří přidanou hodnotu a zaměřují se na dosažení nejlepších výsledků.

Přednostně se hodnotí ti zaměstnanci, kteří se ztotožňují s hodnotami naší skupiny a svou práci vykonávají odborně a pečlivě. To je důvodem, proč mnoho řídících pracovníků pochází z naší organizace.

Systém výkonnosti

Je hodnocena výkonnost všech zaměstnanců. Jednou ročně se provádí objektivní hodnocení cílů a výsledků.

Vzdělání a rozvoj

Pro zaměstnance Sanica se pořádají vzdělávací školení v oblasti BOZP, které je přínosem pro jejich profesní život.

Všem přijatým zaměstnancům se poskytuje školení přímo na místě a zajistí se tak jejich plynulá adaptace na pracovišti.

Odměny

Odměny se v základu odvíjejí od hodnocení výkonnosti a schopností. Jednou ročně dochází k navýšení platů dle těchto ukazatelů.

Sociální práva

Na veškeré naše zaměstnance se vztahuje sociální pojištění.

Pro zaměstnance naší skupiny existuje možnost hromadného svozu do zaměstnání. Zaměstnancům, kteří nevyužívají svoz/rozvoz, se hradí jejich měsíční náklady na hromadnou dopravu.

Zaměstancům naší skupiny jsou poskytována stravovací služby prostřednictvím nasmlouvané cateringové firmy.

Dovolená

Pro zaměstnance platí tyto doby dovolené:,

  • Od prvního do pátého roku 14 pracovních dnů volna,
  • Od šestého do čtrnáctého roku 20 pracovních dnů volna,
  • Od patnácti let dále 26 pracovních dnů volna. Ostatní volna se řídí ustanovením Zákoníku Práce.