Sanica Akreditovaná laboratoř

Politiky kvality zkušební laboratoře SANICA;
Laboratorní práce jsou vykonávány dle stávajících národních a/nebo mezinárodních norem a dle definovaných zkušebních metod. Jsou zajištěny podmínky pro dobrou technickou praxi a analýzy jsou prováděny v co nejkratší možné lhůtě, ekonomicky, nestranně, nezávisle, poctivě a respektují se principy mlčenlivosti, bezpečnosti a zákonné předpisy.

Cílem SANICA je ukazovat dobré příklady profesní praxe za využití školeného a cílevědomého odborného personálu a za použití zkušebních přístrojů té nejvyšší technologické kvality v souladu se zkušebními metodikami a normami a zajistit tak potřeby zkoušek zákazníků v co nejvyyšší míře, používat potřebné reference/normy a materiály tak, aby zkoušky byly prováděny s potřebnou citlivostí, a v případě možnosti spolupracovat s národními/mezinárodními laboratořemi tak, aby byly minimalizovány případné stížnosti zákazníků.

Záměrem SANICA je aplikovat systémy řízení efektivně za účasti veškerého personálu a minimalizovat všechny faktory, které mohou mít negativní dopady na výsledky zkoušek.

Veškerý personál SANICA pracuje v souladu s postupy a politikou, které byly definovány v souladu s normou TS EN ISO/IEC 17025: 2017 a vedení laboratoře garantuje, že bude dodržovat při řízení laboratoře podmínky normy TS EN ISO/IEC 17025: 2017 a vykonávat potřebné práce po neustále zlepšování efektivity.