Ochrana osobních údajů zásady

Web Sanica.cz patří společnosti Fatinoğlu Holding a informační bezpečnost našich návštěvníků navštěvujících tuto adresu je pro Fatinoğlu Holding velmi důležitá. Tento text byl připraven, aby vás informoval o bezpečnosti informací.

Naše webové stránky můžete navštěvovat tak často, jak chcete, aniž byste sdíleli své osobní údaje. Během vaší návštěvy našich webových stránek poskytujeme vaše osobní údaje pouze v rozsahu vašich znalostí.

Fatinoğlu Holding neprodává, nepronajímá ani nevyužívá osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, pracovní a domácí adresu, telefonní číslo atd.), které zadali její návštěvníci prostřednictvím formulářů na webu, třetím stranám.

Fatinoğlu Holding použije tyto informace pro následující účely: Chcete-li vám zaslat tištěné publikace/korespondenci,Chcete-li vám zasílat tiskové zprávy nebo upozornění e-mailem, Vyhodnocování vašich žádostí během náborových procesů.

K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Fatinoğlu Holding, kteří souhlasili s utajením informací.

Fatinoğlu Holding nezaručuje, že další stránky, které navštívíte prostřednictvím odkazů na jejích stránkách, budou v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Fatinoğlu Holding; Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste před poskytnutím jakýchkoli osobně identifikovatelných informací vyhodnotili přístupy k ochraně osobních údajů navštívených stránek.